poniedziałek, 20 kwietnia 2015

Przemiany - definicje

Przemiana (ang. shift, czyli zmiana) to chwila w której teriantrop staje się bardziej zwierzęcy niż zazwyczaj, pod względem psychicznym, duchowym albo fizycznym. Pozwala sobie wtedy na nieskrępowane zwierzęce zachowania, które tłumił w miejscach publicznych. To nie znaczy, że normalnie jest stuprocentowo ludzki, tylko jego zwierzęcość nie uzewnętrznia się w żaden sposób i pozostaje tłumiona, świadomie albo nieświadomie.
Nie wszyscy Terianie doświadczają shiftów - ich zwierzęca część może być na przykład tak zintegrowana z ludzką osobowością, że przez cały czas znajdują się w tym samym stanie - nie zachowują się bardziej ani mniej zwierzęco.

Przemiany mogą być wywołane celowo albo niezamierzone, pojawiające się w momentach silnych emocji. W drugim przypadku jest je trudno kontrolować. Mogą być delikatne, tak że otoczenie ich nie dostrzeże, albo silne do takiego stopnia, że teriantrop nie kontroluje swoich zachowań niezależnie od miejsca, w którym się znajduje i traci ludzką świadomość. Najczęściej jednak przemiany są łagodne i dużo pracy wymaga od teriana pełne poznanie swojej tożsamości i ukrytych potrzeb.

Mentalna przemiana (mental shift, m-shift) - najczęściej wymieniana, polega na tym, że umysł teriana upodabnia się do umysłu teriotypu i zaczyna się on zachowywać jak zwierzę. Zamiast myśleć jak człowiek, słowami, myśli za pomocą obrazów, uczuć, zapachów. Instynkty stają się silniejsze, pojawiają się potrzeby takie jak głód mięsa. Jeśli zostanie sprowokowany, może warczeć albo reagować na inny zwierzęcy sposób.
Mentalną przemianę mogą wywołać silne i nagłe emocje (gniew, strach, pożądanie), kontakt z innymi terianami i zwierzętami, zdjęcia i filmy teriotypu, muzyka, przebywanie w naturalnym środowisku i in.

Sensoryczna przemiana - często spotykany typ przemiany, w której stan umysłu teriana zmienia się na bardziej zwierzęcy. W przeciwieństwie do mentalnej przemiany, nie polega to na zachowywaniu się jak zwierzę, ale na odbieraniu bodźców na jego sposób. Jest to trudne do wyobrażenia dla kogoś, kto nigdy tego nie doświadczył. Sensoryczna przemiana polega na zmianie stanu świadomości na zwierzęcy - myśli się wyciszają, a wyostrza się uwaga, terian skupiony wtedy na odbieraniu bodźców z zewnątrz może odczuwać, jakby polepszały mu się zmysły. Jest to podobny stan umysłu do tego, który osiąga się podczas pewnych medytacji. Dla osób które nie są terianami, a są ciekawe, jakie to uczucie, polecam ćwiczenie Świadomości Świadka. Dlaczego zostało to zaliczone do teriańskich przemian? Dlatego, że myślenie jest cechą ludzką, a zwierzęta, bardziej skupione na doznaniach zmysłowych prawdopodobnie przeżywają świat na właśnie taki sposób.

Fizyczna przemiana (physical shift, p-shift) - jak łatwo się domyślić, to poważna zmiana ciała na wzór zwierzęcego. Całkowita albo częściowa (pazury, ogon, uszy, pysk). Nazwa istnieje, ale w praktyce prawdopodobnie nikt nie jest w stanie jej wykonać i nie ma na nią dowodów. To najbardziej kontrowersyjny typ przemiany, niewielu wierzy w możliwość jej wykonania. Są oczywiście tacy, którzy twierdzą, że im się to udało, ale nie dali na to dowodów.

Fantomowa przemiana (phantom shift, ph-shift) - odczuwanie części ciała zwierzęcia mimo braku rzeczywistej przemiany. Nazwa pochodzi od zjawiska kończyn fantomowych obserwowanego u ludzi po amputacji, którzy nadal czują obecność utraconej części ciała. Terianie najczęściej nie widzą swoich kończyn fantomowych i wiedzą, że w rzeczywistości one nie istnieją.

Cameo shift - zdarzająca się czasami przemiana w zwierzę nie będące theriotypem

Astralna przemiana (astral shift) - przemiana, która wykonywana jest na planie astralnym, w której ciało astralne jest przekształcane w postać teriotypu. Wymaga wyjścia duszy z ciała, czyli oobe.

Dream shift -  przemiana, która dzieje się we śnie. Zalicza się do niej sny o byciu teriotypem, przemienianiu się w teriotyp albo zachowywaniu jak on, nawet jeśli ma się ludzkie ciało. Jeżeli ktoś śni o tym, że jest zwierzęciem, nie oznacza to jednak, że musi być terianem - takie sny zdarzają się u wszystkich ludzi.

Auralna przemiana (aura shift) - przekształcenie się aury z ludzkiego kształtu w kształt teriotypu.

Słyszy się też (przynajmniej teoretycznie) o :

Bilokacja (bi-location shift) -  związana jest z parapsychicznymi zdolnościami zmiennokształtności i bilokacji. Bilokacja to umiejętność zmaterializowania drugiego ciała, do którego przenosi się dusza i odwiedza różne miejsca, podczas gdy oryginalne ciało spoczywa w bezruchu. Tą zdolność mieli podobno niektórzy święci. W przypadku terian zmaterializowane ciało nie jest ludzkie, ale zwierzęce. Ludzkie ciało leży bezwładnie w stanie podobnym do śmierci, podczas gdy dusza teriana odchodzi w ciele żywego i materialnego zwierzęcia. Jeśli zwierzęca forma doznaje ran, pojawiają się one na ludzkiej, a jeśli umiera, to ludzkie ciało też umiera. Podczas bilokacji zmiennokształtny nie różni się od zwykłego zwierzęcia, może polować, jeść, jest w pełni materialny i widzialny.

Possesion shift (posiadanie, opętanie) - wysłanie duszy do ciała zwierzęcia i kierowanie nim. Od bilokacji różni się tym, że zwierzęca postać nie jest zmaterializowana. Może pochodzić albo od martwego zwierzęcia, albo od jeszcze żywego - wtedy jest się w jednym ciele razem z duchem zwierzęcia. Właściciel ciała może walczyć o kontrolę nad nim i musi być odsunięty, jeśli terian chce działać bez zakłóceń. To niebezpieczny i trudny typ przemiany. Zmiennokształtny staje się związany ze zwierzęciem i czuje się osłabiony albo choruje, kiedy zwierzę jest ranne.


0 komentarze:

Prześlij komentarz